• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ИРГЭН ТА ЖИМС ХУДАЛДАН АВАХДАА ЮУГ АНХААРАХ ВЭ?

2018-07-18

ИРГЭН ТА ЖИМС ХУДАЛДАН АВАХДАА ЮУГ АНХААРАХ ВЭ?