• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Үйлчилгээний газруудын ариун цэврийн өрөө

2018-07-18

Үйлдвэр, үйлчилгээний газруудын ариун цэврийн өрөө нь дараах шаардлага хангасан байх