• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХ ХЭМ, ХУГАЦАА

2018-07-18

СҮҮ, СҮҮН БҮТЭЭГДХҮҮНИЙГ ХАДГАЛАХ ХЭМ, ХУГАЦАА