• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Өндөг-ийг усанд хийгээд муудсан эсэхийг нь хэрхэн шалгах вэ ?

2018-07-18

Өндөг-ийг усанд хийгээд муудсан эсэхийг нь хэрхэн шалгах вэ ?