• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

02/269 тоот

2017-12-04

МХЕГ-ын дэд даргын баталсан 2017 оны 11 дүгээр сарын 09-ний өдрийн 02/269 тоот удирдамжаар “Хяналт нэгдсэн арга хэмжээний” хүрээнд Хэнтий, Дорнод, Төв аймгуудын ой бүхий сумдаар хийх хяналт шалгалт өнөөдрөөс эхэлж байна. Шалгалтыг Хэнтий аймгийн МХГ-ын Байгаль орчны хяналтын улсын байцаагч ахлан БОАЖЯ, ЦЕГ-тай хамтарсан ажлын хэсэг 14 хоногийн хугацаанд дээрх аймгуудын сумдад хийж гүйцэтгэнэ.