• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ТАМХИНД ҮГҮЙ ГЭЖ...

2018-05-29

ТА ӨНӨӨДРӨӨС ЭХЛЭН ТАМХИНД ҮГҮЙ ГЭЖ ХЭЛБЭЛ БИЕ ЭРХТЭНД ГАРАХ ӨӨРЧЛӨЛТ