• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН БОДИС...

2018-05-22

УРГАМАЛ ХАМГААЛЛЫН БОДИС СОНГОХ , ЗӨВ ЗОХИСТОЙ ТЭЭВЭРЛЭХ, ХАДГАЛАХ