• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Баян-Адарга суманд сургалт..

2018-05-17

      Баян-Адарга сумын 48 иргэнд Нийгмийн хамгаалал, Хүнсний чанар, стандарт, Эрчим хүч, харилцаа холбоо, Авто тээвэр, Авто зам, Эмбиобэлдмэл, Эрүүл ахуй, халдвар хамгаалал, Хөдөлмөрийн хяналтын улсын байцаагчид хамтарсан сургалт зохион байгуулж иргэдийн сонирхсон асуултад хариулт өгч, гарын авлага, зөвлөмж тарааж ажиллалаа.