• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Баян-Адарга, Биндэр сумын...

2018-05-17

    Баян-Адарга, Биндэр сумын Сум дундын эмнэлгийн 27 ажилтанд зөрчлийн тухай хууль болон хоол хүнсээр дамжих өвчний үеийн хариу арга хэмжээ авах журам ЭМС-ын А/328 тоот тушаалын талаар сургалт хийлээ.