• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Биндэр Хутагт өндөр шүтээн..

2018-05-17

   Хэнтий аймгийн Биндэр суманд үйл ажиллагаа явуулж буй Хутагт өндөр шүтээн ХХК-нд Авто тээврийн хяналтын чиглэлээр төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийлээ.