• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Батширээт Эрүүл мэндийн төвийн..

2018-05-17

     Батширээт сумын Эрүүл мэндийн төвийн үйл ажиллагаанд Эрүүл ахуй халдвар хамгааллын хяналтын чиглэлээр хамтарсан зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, нийт ажилтнуудад сургалт хийлээ.