• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН

2018-05-14

МАЛЫН ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН ТУХАЙ ХУУЛЬ 2018 ОНЫ 06 ДУГААР САРЫН 01-НЭЭС ЭХЛЭН ХЭРЭГЖИНЭ.
ХУУЛИА СУДЛАН ХЭРЭГЖҮҮЛНЭ ҮҮ.