• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ашид-Элбэгт байгууллагын сургалт

2018-05-11

        Бор-Өндөр сумын нутаг дэвсгэрт далд уурхайн чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж буй Ашид-Элбэг ХХК-ийн 14 ажилтанд урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтын явцад илэрсэн зөрчил, дутагдал, шалтгаан, хууль, дүрэм, журмын шаардлага сэдвээр байгууллагын сургалт хийлээ.