• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ШЭЭСНИЙ ӨНГӨНӨӨС

2018-05-03

ШЭЭСНИЙ ӨНГӨНӨӨС ШАЛТГААЛЖ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БАЙДЛЫГ ТОДОРХОЙЛОХ