• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Бор-Өндөр сумын эмнэлэгт

2018-04-16

      Бор-Өндөр сумын нэгдсэн эмнэлэгт төлөвлөгөөт хяналт шалгалт хийж, илэрсэн дутагдлыг хэрхэн бууруулах цаашид анхаарах зүйлсийн талаар байгууллагын сургалт хийж Зөрчлийн тухай хууль, Эрүүл мэндийн сайдын А/328 тоот тушаалын талаар эмч мэргэжилтэн 32 иргэнд сургалт зохион байгууллаа.