• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Урьдчилан сэргийлэх хяналт

2018-03-26

Биндэр сумын харъяат Т-г шалгахад зөвшөөрөл, гарал үүслийн бичиг, дагалдах тодорхойлолтгүй загас худалдсан, лабораторийн шинжилгээнд хамруулалгүй савлан худалдан борлуулсан зөрчил илэрсэн байна. Иргэн Т-д Зөрчлийн тухай хуулийн 7.6 дугаар зүйлийн 5 дахь заалтаар 3052 000 /гурван сая тавин хоёр мянган/ төгрөгийн торгууль, нөхөн төлбөр ногдуулаад байна