• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хяналт шалгалтын мэдээлэл

2018-03-02

      Газрын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Хэрлэн-1, Бамбар, Жүржхэн цэцэрлэгийн үйл ажиллагаанд шалгалт хийж байгууллагын сургалтыг хийж дууслаа. Хяналт шалгалтад амжилттай шалгагдсан цэцэрлэгүүдийн удирдлага, багш сурган хүмүүжүүлэгчид, ажилтан албан хаагч нартаа 2018 ондоо ажлын амжилт гаргахыг хүсье.