• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН ДУТУУ ИСЭЛ

2018-02-27

НҮҮРСТӨРӨГЧИЙН ДУТУУ ИСЭЛ БУЮЫ АГААРЫН ХИЙ