• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Дахин боловсруулсан цаасны...

2018-02-27

ДАХИН БОЛОВСРУУЛАЛТ ХИЙГДСЭН ЦАГААН ЦААСНЫ ХОР ХӨНӨӨЛ