• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ...

2018-02-27

ХҮНСНИЙ АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫГ ХАНГАХЫН ТУЛД ГАЛ ТОГООНД ЗААВАЛ МӨРДӨХ ЗҮЙЛС