• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

ИРГЭН ТАНЫ ЭРҮҮЛ...

2018-02-20

ИРГЭН ТАНЫ ЭРҮҮЛ МЭНДИЙН БОЛОВСРОЛД