• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гоо сайхны бүтээгдэхүүн

2018-02-20

 
ГОО САЙХНЫ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙ ОРЧИН БУЮУ PH-ИЙН ХҮНИЙ АРЬСАНД ҮЗҮҮЛЭХ НӨЛӨӨ