• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Цахим тоглоомын газрын үйл ажиллагааг зохицуулах журам

2018-02-08

Интернэт кафены үйл ажиллагаа явуулж байгаа газарт цахим тоглоом тоглуулахыг хориглох талаар дараах /ЗӨВЛӨМЖ/-ийг хүргэж байна