• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гарал үүсэл тодорхойгүй...

2018-02-07

Элдэв идэшт гадаад хорио цээртэй суринами гурилч цох гаднаас орж ирсэн хар чавга, үзэм, шоколадтай чихэр, хатаасан алим жимсэнд илэрч байгаа тул гарал үүсэл тодорхойгүй, хадгалалт буруу чихэр жимсийг авахгүй байхыг сэрэмжлүүлж байна.