• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сэрэмжлүүлэг

2018-02-05

СЭРЭМЖЛҮҮЛЭГ:

ØЦагаан сарын баяр болохтой холбоотой чихэр жимс, хүнсний бүтээгдэхүүн худалдан авахдаа хаяг шошго

Ø Хүнсний бүтээгдэхүүнийг үйлдвэрлэсэн газар, гарал үүсэл нь тодорхой эсэх;

Ø Хүнсний бүтээгдэхүүний хадгалалтын хугацаа дуусаагүй эсэх;

Ø Хүнсний бүтээгдэхүүний сав, баглаа боодлын бүрэн бүтэн байдал алдагдсан эсэх;

Ø Хүнсийг шинжилгээ, баталгаажуулалтад хамруулсан эсэхийг шалгаж худалдан авалт хийнэ үү...