• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Аюулгүй 5 түлхүүр

2018-02-02

Цагаан сарын баяр болж буйтай холбогдуулан хоол, хүнсний хордлого халдвараас урьдчилан сэргийлж, эрүүл аюулгүй орчинд хүнсээ хадгалж, хэрэглэхийг зөвлөж байна.