• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Хуулиа мөрдье 21"

2018-01-30

Хуулиа мөрдье-21 сарын аяны хүрээнд Хэрлэн сумын 1 дүгээр багийн согтууруулах ундаа худалдах, түүгээр үйлчлэх тусгай зөвшөөрөл бүхий 11 аж ахуйн нэгжийн 11 объектод постер байршуулж, ажиллагсдад холбогдох хуулийн заалтуудыг сурталчилж, зөвлөгөө өглөө.