• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Хуулиа мөрдье 21"

2018-01-30

"ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21" АЯНЫ ХҮРЭЭНД "ЕБС-ИЙН АХЛАХ АНГИЙН 160 ГАРУЙ СУРАГЧДАД "АРХИ, ТАМХИНЫ ХОР УРШИГ" БОЛОН "АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ" ХУУЛИЙН ХОЛБОГДОХ ЗААЛТУУДЫН ТАЛААР СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР, ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.