• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21"

2018-01-29

"ХУУЛИА МӨРДЬЕ-21" АЯНЫ ХҮРЭЭНД "ХАН ХЭНТИЙ" ЦОГЦОЛБОР СУРГУУЛИЙН АХЛАХ 8 БҮЛГИЙН 180 ГАРУЙ СУРАГЧДАД "АРХИ, ТАМХИНЫ ХОР УРШИГ", "ХҮНСНИЙ БҮТЭЭГДЭХҮҮНИЙГ ХЭРХЭН ЗӨВ СОНГОХ ТУХАЙ", "ХҮҮХДИЙН АЮУЛГҮЙ БАЙДЛЫН ДҮРЭМ" БОЛОН "АРХИДАН СОГТУУРАХТАЙ ТЭМЦЭХ ТУХАЙ", "ЗӨРЧЛИЙН ТУХАЙ" ХУУЛИЙН ХОЛБОДОХ ЗААЛТУУДЫН ТАЛААР СУРГАЛТ МЭДЭЭЛЛИЙГ ХҮҮХЭД, ГЭР БҮЛ, ЗАЛУУЧУУДЫН ХӨГЖЛИЙН ГАЗАР, ЦАГДААГИЙН ГАЗАРТАЙ ХАМТРАН ЗОХИОН БАЙГУУЛЛАА.