• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Төлөвлөгөөт бус шалгалт

2018-01-28

Иргэдээс ирүүлсэн гомдлын дагуу Хэрлэн сумын 4-р багийн нутаг дэвсгэрт үйл ажиллагаа явуулж буй Сод монгол ХХК-ийн шатахуун түгээх станцад иргэдийн төлөөллийг байлцуулан хяналт шалгалт хийлээ.