• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Урьдчилан сэргийлэх хяналт

2017-12-21

Шинэ жилийн баяр болж байгаатай холбогдуулан шинжилгээтэй урьдчилан сэргийлэх хяналтыг түргэн гэмтэх хүнсний бүтээгдэхүүн /хиам, бялуу/ үйлдвэрлэгч, хүнсний дэлгүүрүүдэд хийж байна.