• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хяналт шалгалт-2017

2017-12-13

Хэнтий аймгийн хэмжээнд “Хяналт шалгалт-2017” нэгдсэн арга хэмжээ нэг сарын хугацаатай зохион байгуулагдаж дууслаа, хууль бусаар ан амьтан агнах, мод бэлтгэх, тээвэрлэх, малын хулгай, татвар төлөлт зэрэг асуудлаар зөрчлийг таслан зогсоох ажлууд хийгдэж байна. Ялангуяа идэш хоолны цаг болж байгаатай холбогдуулж гарал үүсэл нь тодорхойгүй мал, мах тээвэрлэснээс болж Зөрчлийн хуулийн дагуу шийтгүүлэх явдал ойрын үед ихээр гарах боллоо. Иймд иргэд хуулиа чандлан сахиж, зохих зөвшөөрөлтэй, нотлох бичиг баримтаа бүрдүүлж явж байхыг анхааруулж байна.