• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Сэрэмжлүүлэг

2017-12-13

Гол, мөрний мөсөн дээгүүр тээврийн хэрэгслээр зорчих, мал туух, зам товчлох зэргээс болж, мөс цөмөрч хүний амь нас, эд хөрөнгийн хохирол учрах эрсдэлтэйг Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас сэрэмжлүүлж байна.