• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

"Монами мийт" урьдчилан

2017-12-13

Хэрлэн сумын 5-р багийн нутаг дэвсгэрт шинээр үйл ажиллагаа эрхлэх гэж байгаа "Монами мийт" ХХК-ийн мах, махан бүтээгдэхүүний үйлдвэрт Хүнсний бүтээгдэхүүний аюулгүй байдлыг хангах тухай хуулийн 6 дугаар зүйлийн 6.5 дахь заалтын дагуу урьдчилсан хяналт шалгалт хийж, дүгнэлт гарган мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө өгч ажилласан.