• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг

2017-12-13

Аймгийн МХГ-ын 2017 оны хяналт шалгалтын төлөвлөгөөнд тусгагдсаны дагуу Байгаль орчны чиглэлээр “Сайн ундрах” ХХК, “Дарьт бадрах” ХХК, “Нарсан ой” ХХК зэрэг Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг төлөвлөгөөт шалгалтаар, “ХБ түнш” ХХК, “ДОСАНАР” ХХК, “Зоос булаг” ХХК, “Онон амар трейд” ХХК зэрэг Ойн мэргэжлийн байгууллагуудад Зөвлөн туслах үйлчилгээ үзүүлж, “Модон цаг” ХХК, “Шат баян гол” ХХК, “Үвгэн баавай” ХХК, “Хөвчийн нарс” ХХК, “Оргил буман од” ХХК, “Хутагт өндөр шүтээн” ХХК, “Балжхаан” ХХК, “Цагаан булаг андууд” ХХК зэрэг Ойн мэргэжлийн байгууллагуудыг урьдчилан сэргийлэх хяналт шалгалтанд хамруулав.
Хяналт шалгалтын явцад аймгийн БОАЖГ-тай хамтран “Мод бэлтгэх журам” болон Ойн тухай хууль тогтоомж, дүрэм журмын талаар байгууллагын болон салбарын сургалтыг Өмнөдэлгэр, Батширээт сумдад хийсэн.