• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гэрээний биелэлт

2017-12-13

Төрийн өмчийн бодлого зохицуулалтын газраас 2016 оны Төрийн өмчийг эзэмшүүлэх гэрээний биелэлтийг дүгнэхэд Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газар нь 94 хувийн  амжилттай дүгнэгдлээ.