• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

02/214

2017-12-13

МХЕГ-ын дэд даргын баталсан 02/214 тоот удирдамжийн дагуу МХС ТӨК болон Мөрөн, Жаргалтхаан сумдын салбарт төлөвлөгөөт шалгалт хийгдсэн.