• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Зам засуулах

2017-12-13

Чингис хот доторхи “Ханбүргэд хүнсний дэлгүүр”-ийн зүүн зам, Баянмөнхийн уулзварын замуудыг зөвшөөрөлгүй сэтэлж, засвар арчлалтыг чанартай хийгээгүйн улмаас хотойлт үүсч эвдэрсэн нь тээврийн хэрэгсэлийн зорчих хөдөлгөөнд саад учруулж байгаа тул засварын ажлыг технологийн дагуу нэн даруй хийж гүйцэтгүүлэхийг Хэнтий ус ХХК-д албан тоот хүргүүлсэн.