• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хуш модны самар

2017-12-13

Хэрлэн сумын харъяат Б нь зохих зөвшөөрөлгүйгээр 4,9 тонн хуш модны самар түүж бэлтгэн худалдан борлуулах гэж байсан зөрчлийг аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас илрүүлэн улсын байцаагч лац тавьж битүүмжилсэн. Гэтэл иргэн Б нь дээрх самрыг лац тэмдэг хөндөн худалдан борлуулсан, хуулийн хүрээнд албан үүргээ гүйцэтгэж байсан улсын байцаагчийг хэл амаар доромжилсон тул прокурорын байгууллагаас иргэн Б-д эрүүгийн хэрэг үүсгээд байна.