• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хязгаартай хэрэглэх хүнс

2017-12-12

Хязгаартай хэрэглэх хүнсний бүтээгдэхүүн