• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

01/32 хяналт шалгалт

2017-12-11

МХЕГ-ын даргын баталсан 01/32 дугаартай удирдамжийн дагуу Өмнөдэлгэр сумын Хэнтий багийн нутаг дэвсгэрт Батширээт сумын харъяат иргэн Б,Э,Т,Э нар нь хууль бусаар САИГА, ВЕПРЬ, ТОЗ-8 маркын галт зэвсгээр тарвага агнаж байсан зөрчлийг илрүүлэн Зөрчлийн тухай хуулийн 7.6 дугаар зүйлийн 7.6.1.3 дахь заалтын дагуу захиргааны хариуцлага хүлээлгэсэн.