• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Хууль бус агнуур

2017-12-11

Хэрлэн сумын харъяат Г нь утсаар тарваганы хөлдүү тулам зарах гэж байсан зөрчлийг илрүүлэн Зөрчлийн тухай хуулийн 7.6 дугаар зүйлийн 7.6.5 дахь заалтын дагуу захиргааны хариуцлага хүлээлгэж, тарваганы хөлдүү тулмыг хураан авч ЗООНОЗ өвчин судлалын төвд шинжлүүлэхээр шилжүүлсэн.