• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гоц халдварт өвчин

2017-12-11

Хэнтий аймгийн Мэргэжлийн хяналтын газраас мал амьтны халдварт өвчин, гоц халдварт өвчин тараасан, зөвшөөрөлгүй мал тээвэрлэсэн, хорио цээрийн дэглэм зөрчсөн 27 иргэнд 2016 онд захиргааны хариуцлага тооцож гарсан зардлын заримыг төлүүлсэн. 
Харин 2017 онд 15 иргэн, 1 хуулийн этгээдэд торгуулийн арга хэмжээ тооцож, хариуцлага алдсан төрийн алба хаагчдад захиргааны арга хэмжээ авч байна.
Малчид иргэдийг малаа вакцинжуулж халдварт өвчнөөс урьдчилан сэргийлэх, өвчнийг тархаахгүй байх, өвчний шинж тэмдэг илэрвэл яаралтай холбогдох газруудад мэдэгдэж иргэний үүргээ биелүүлэхийг уриалж байна.