• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Гутай даваа шалгалт

2017-12-11

Хэнтий аймгийн Батширээт сумын нутаг Гутай даваа гэх газар алт олборлох чиглэлээр үйл ажиллагаа явуулж байгаа Ю-энд-Би ХХК нь Ашигт малтмалын тухай хуулийн 35 дугаар зүйлийн 35.3.2-35.3.4,35.3.7 дахь заалт,Монгол улсын Засгийн газрын 2015 оны 120-р тогтоолын холбогдох заалтуудыг тус тус зөрчсөн тул үйл ажиллагааг нь зөрчил арилгах хүртэл түр хугацаагаар зогсоосон.

Хэнтий Мэргэжлийн Хяналтын Газар-н зураг.
Хэнтий Мэргэжлийн Хяналтын Газар-н зураг.
Хэнтий Мэргэжлийн Хяналтын Газар-н зураг.
Хэнтий Мэргэжлийн Хяналтын Газар-н зураг.