• Түмний төлөө

    Төрийн хяналт

  • Дотоод хяналт бол

    Хариуцлагын тогтолцоо юм

  • Эрсдлийн түвшинг тодорхойлж

    зөрчил дутагдлаас урьдчилан сэргийлнэ

Шүлхий, цэцэг

2017-12-11

Хэнтий аймгийн 12 сумын 200 гаруй малчидтай малын гоц халдварт шүлхий, цэцэг өвчний вакцинжуулалтын талаар мэргэжил арга зүйн зөвлөгөө болон малын угаалганы талаар ярилцаж, цаашид хэрхэн ажиллах талаар зааварчилгаа өгч ажилласан.